Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

I skolemiljøutvalget sitter det to elever, én foresatt, én politisk oppnevnt og to ansatte fra skolen. SMU jobber med å ivareta og forbedre skolemiljøet for elevene, både fysisk og psykisk. Vi har fokus på trivsel, helse og trygghet.