PP-tjenesten

Glade skoleelever, illustrasjon

Skolens PP-rådgiver heter Vibeke Thorsen. Hun er til stede på skolen på torsdager. Vibeke Thorsen er fast deltaker i skolens ressursteam.

Skolens logoped  Marte Engvoldsen er  knyttet til PP-tjenesten. Hun  er til stede på skolen onsdager.

Ønsker du å komme i kontakt med skolens PPT-tjeneste send gjerne en e-post til Vibeke.

Mer informasjon om PPT og spesialundervisning i Oslo