PP-tjenesten

Glade skoleelever, illustrasjon

Skolens PP-rådgiver heter Toril Småge. Hun er til stede på skolen på torsdager. Toril Småge er fast deltaker i skolens ressursteam.

Skolens logoped, Britt Iglebæk, er også knyttet til PP-tjenesten. Hun er til stede på skolen tirsdager og torsdager.

Mer informasjon om PPT og spesialundervisning i Oslo