PP-tjenesten

Skolens PP-rådgiver heter Ivar Sørgård. Han er til stede på skolen på torsdager. Han er fast deltaker i skolens ressursteam.

Skolens logoped Siw Lene Golten er tilknyttet PP-tjenesten. Hun er også til stede på skolen på torsdager.

Ønsker du å komme i kontakt med skolens PPT-tjeneste send gjerne en e-post til Ivar.

Mer informasjon om PPT og spesialundervisning i Oslo