Hovedseksjon

Særskilt norskopplæring

Gutt i klasserom

Informasjon om rett til særskilt norskopplæring for elever fra språklige minoriteter.

Hva er særskilt norskopplæring?  

Særskilt norskopplæring er et tilbud til de elever som ikke har gode nok ferdigheter i norsk og som trenger ekstra oppfølging for å kunne følge undevisningen i norsk.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt språkopplæring.

Har du spørsmål om særskilt norskopplæring?

Ta kontakt med skolen.