Hovedseksjon

Fotball for 1. trinn

Koll fotball rekrutterer i hovedsak utøvere fra Kringsjå, Gaustad og Nordberg (de som sokner
til Kringsjå skole), og har som mål å gi et fotballtilbud til barn og i alderen seks til tolv år.

Kontaktinformasjon

Kontaktansvarlig for gutter, første trinn:

Kaja Moen Welo

Kontaktansvarlig for jenter, første trinn:

Anne Wæhre