Hovedseksjon

Faglærere

Ansatte
Spesialpedagog Bjørn Tonna
SNO-lærer og kurs Cathrine Berntzen Nordhus
SNO-lærer og spesialpedagog Ghazaleh Taheri
Spesialpedagog Henriette Hansen
Støttepedagog Karoline Granheim
Spesialpedagog Lina Marie Sletholt
Spesialpedagog Maria Holm Ellingsen
SNO-lærer og spesialpedagog Marit Sandland
Spesialpedagog Mona Mørk
Kunst og håndverkslærer Tor Meinich Wathne
Ressurslærer Yanmei Lu