Hovedseksjon

Trafikkagenten – hvordan er din skolevei?

Gutt på sykkel.

Det er et mål at elever går, sykler eller reiser kollektivt til skolen, fremfor å bli kjørt. Da er det viktig at skoleveien er trygg.

Elevene kjenner skoleveien best

Trafikkagenten gjør det mulig for skolebarn i Oslo å komme med innspill til trafikksikkerheten på sin skolevei. Elevene kjenner sin egen skolevei best, og med Trafikkagenten kan de melde inn områder de synes er trygge eller utrygge. Appen er laget som et spill, og elevene kan lære om trafikksikkerhet underveis.

Hva skal tilbakemeldingene brukes til?

Tilbakemeldingene skal brukes for å planlegge trafikksikkerhetstiltak på de riktige stedene. Kunnskapen er også nyttig for planlegging av nye skoler, skolegrenser, skolebehovsplaner og områdeutvikling generelt.

Bymiljøetaten får samtidig mer kunnskap om hvor mange elever som sykler, går eller reiser kollektivt til skolen. 

Trafikkagenten er utviklet av Bymiljøetaten, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt, Utdanningsetaten og Capgemini.

Les mer om Trafikkagenten og hvordan du kan laste ned appen: www.trafikkagenten.no

Les introduksjonsheftet om Trafikkagenten til foresatte og FAU (pdf)