Hovedseksjon

Heltid/Deltid

Rammer bilde

På Kringsjå AKS har vi tre typer plasser. Heltidsplass, deltidsplass og gratis deltidsplass (for 1. trinn inneværende skoleår). Elever med heltidsplass på 1. trinn betaler kun for halve plassen. 

På bildet ovenfor ser du rammene for de ulike type plassene. 

Fordeling av timer for gratis deltidsplass på Kringsjå er på følgende måte: 

Mandag: 13.40-16.10

Tirsdag: 13.40-16.10

Onsdag: 13.40-16.10

Torsdag: 13.40-16.10

Fredag: 13.40-15.40

 

Elever med deltidsplass (ikke gratis deltidsplass) kan søke om å kjøpe utvidet tid i skolens ferier. De som ønsker dette bes ta kontakt med AKS leder minst 30 dager før den aktuelle ferien. 

Gratis deltidsplass

Målet med gratis deltidsplass i AKS er å:

 øke deltakelsen i AKS

 styrke elevenes språferdigheter

 heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Hva er gratis deltidsplass i AKS?

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid i inntil 12 timer i uken. Timene fordeles jevnt mellom alle dagene.
  • I skolens ferier kan eleven være på AKS to dager per uke.
  • På planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS 1/2 dag.

Les mer om gratis deltidsplass her.