Heltid/Deltid

Med heltidsplass kan barnet være på Aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken. Timene kan disponeres fritt og må ikke avtales på forhånd (utenom i skolens ferier). Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferie. Ønsker om å endre deltidsplass til heltidsplass behandles kontinuerlig i løpet av året.

Med gratis deltakelse etter skoletid får du redusert pris på heltidsplass (gjelder fra høsten 2019 for skolestartere).

Med deltidsplass kan barnet være på Aktivitetsskolen i inntil 12 timer i uken. Timene avtales på forhånd ved bruk av egent skjema. Skjemaene leveres inn til baseledere innen 10. august før høsthalvåret og innen 10. januar for vårhalvåret.

I skolens ferier kan barn med deltidsplass være på AKS i to dager i hver ferieuke fra 9.30-15.30. På planleggingsdager kan barna være på AKS fra 9.30-15.30. Det blir egen påmelding for ferier. Ønsker om å endre fra heltidsplass til deltidsplass godkjennes med virkning fra 1. august og 1. januar (søkes om før 1. juli og før 1. desember).

Elever med gratis deltakelse etter skoletid betaler ingenting for deltidsplass (gjelder fra høsten 2019 for skolestartere).

De som har deltidsplass inneværende halvår (vår 2019) kan endre på hvordan de bruker deltidsplassen ved å kontakte baseleder og få link til skjemaet. Her finner du kontaktinformasjon til baseledere.

Ønsker du å kjøpe utvidet tid i skolens ferier kan du søke om det. Du finner søknadsfrister og skjema her. Skjemaet underskrives og sendes til rektor.

Gratis deltidsplass

Fra skoleåret 2019/2020 kan elever på 1. trinn benytte seg av gratis deltidsplass på AKS Kringsjå.

Målet med gratis deltidsplass i AKS er å:

 øke deltakelsen i AKS

 styrke elevenes språferdigheter

 heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Hva er gratis deltidsplass i AKS?

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid i inntil 12 timer i uken. Timene fordeles jevnt på dagene.
  • I skolens ferier kan eleven være på AKS to dager per uke
  • På planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS 1/2 dag.

Les mer om gratis deltidsplass her.