Helsesøster

Gutt og jente illustrasjon

Helsesøster  heter  Anne Marte Aasen (e-post). 

Helsesøster skal være på Kringsjå skole tirsdag, onsdag og fredag.

Telefonnummeret til helsesøster er  916 95 308.

 

 Om skolehelsetjenesten

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skolehelsetjenesten/