Base 1

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)
  • Hjemsending/henting: Vi anbefaller at 1.trinn hentes, og ikke går hjem alene.
  • Beskjeder: Skolesms og mail før kl. 12. Beskjedtelefon skal kun brukes ved helt nødvendig informasjon i aktivitetsskolens åpningstider. Det er ikke muligheter for å ringe og be oss gjøre klart ditt barn til henting eller at barnet skal vente i garderoben alene. Vi ønsker å bruke mest mulig tid med barna.
  • Aktiviteter: Det er fint om barna ikke hentes midt i en aktivitet, se info om aktiviteter på ukeplanen. 


Fokusområder

Alle aktivitetene våre skal understøtte faglig, sosial og personlig læring og vi jobber derfor ut ifra skolens tema. Les mer om temaene våre, og de læringsstøttende aktivitetene på ukeplanene. I tillegg til dette, har vi fokus på språk i Aktivitetsskoledagen; både i organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Sånn ser dagen ut

  • Opprop
  • Spising kl. 13.40–14.15
  • Organiserte aktiviteter eller frilek kl. 14.15–16.00
  • Frilek inne kl. 16.00–16.45                        

Ansatte

Baseleder

Iselin Pedersen

 

Assistenter

Abdirahim

Nora

Samina

Aleksander

David

Mariann

Khalid (i praksis)