Base 1

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Generell informasjon

  • Hjemsending/henting: Vi anbefaller at 1.trinn hentes, og ikke går hjem alene.
  • Beskjeder: Skolesms og mail før kl. 12 eller skrive i beskjedbok. Beskjedtelefon skal kun brukes ved helt nødvendig informasjon i aktivitetsskolens åpningstider. Det er ikke muligheter for å ringe og be oss gjøre klart ditt barn til henting eller at barnet skal vente i garderoben alene.
  • Aktiviteter: Det er fint om barna ikke hentes midt i en aktivitet, men er med hele timen.

 

Fokusområder

Alle aktivitetene våre skal understøtte faglig, sosial og personlig læring og vi jobber derfor ut ifra skolens tema. Les mer om temaene våre, og de læringsstøttende aktivitetene på månedsplan og i lokal plan. I tillegg til dette, har vi valgt å ha ekstra fokus på språk i Aktivitetsskoledagen; både i organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Språk

  • Høytlesning
  • Begrepslæring

 

Dagsplan

  • Opprop
  • Spising 13-40-14.15
  • Organiserte aktiviteter eller frilek 14.15-16.00
  • Frilek inne 16.00-16.45