Hovedseksjon

Skolestart 2021

Barn hopper paradis.

Påmelding:

Du kan allerede melde deg på AKS. Alle barn med skoleplass på Kringsjå får plass på AKS. Påmelding gjøres her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/#gref. Vær nøye med å skrive riktig adresse, fakturaene sendes dit.

Oppstart:

Aktivitetsskolen åpner dørene for nye skolestartere mandag 2. august. Vi har heldagsåpent (fra 7.30-16.45) frem til skolestart 16. august utenom 12. og 13. august. Det er planleggingsdager og da er AKS stengt. Dere bestemmer selv hvor mange dager barna er på Aktivitetsskolen før skolestart. Vi anbefaler at alle er der litt for å bli kjent med skolen, hverandre og de voksne før skolestart. Anbefalte startdatoer er 2. august eller 9. august (dette velger du når du melder på).

Tilvenning:

Vi har ikke et eget program for tilvenning men vi anbefaler korte dager i begynnelsen. Vi stiller godt bemannet og tilrettelegger for hver og en. Vi lager et opplegg hvor skolestarterne er mest for seg selv og de har trygge rammer. Vi er i tett dialog med foresatte ved levering og henting om hvordan det går og eventuell tilrettelegging.

Program:

I august bruker vi tiden på å bli kjent. Dagen starter med rolig frilek frem til klokka 10.00. Da er det samling med aktiviteter hvor fokuset er på å bli kjent, knytte vennskap og relasjoner til de voksne. Vi kommer til å dra på noen korte turer i nærområdet men er tilbake til skolen senest kl. 14.00. Vi ønsker derfor at alle leveres før kl. 10.00, og hentes etter klokka 14.00 (her går det selvfølgelig an å gjøre individuelle tilpassninger). Nærmere plan for hver dag legges ut her etter hvert.

Pris og gratis deltidsplass

Elever som starter høsten 2021 kan bruke gratis deltidsplass og kjøpe heltidsplass for redusert pris. Pris for heltidsplass blir derfor følgende:

Inntekt

Over 405 408

Inntekt fra 228 043-405408

Inntekt til og med 228 042

Pris

1041 kroner

450 kroner

245 kroner

 

De som har deltidsplass kan bruke 12 timer hver uke. Bruken må avtales på forhånd. De som har heltidsplass kan bruke AKS så mye de vil, og trenger ikke å avtale på forhånd. Les mer om heltid og deltid her

Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn og foresatte i august. Det er lurt å bruke tiden frem til AKS-start på å øve på selvstendighet og forklare forskjellen på AKS og skole til barna. Det kan være litt forvirrende for barna å møte heldags-AKS når de tror de skal inn i klasserommet og møte læreren sin.

Vi gleder oss til noen uker fylt med lek (både voksenstyrt og fri), moro og nye venner!

Er det noe som du ønsker å snakke med oss om før oppstart, er det bare å ta kontakt!

Emilie Skjoldevik Ødelien er blir baseleder for årets 1. trinn. Du kan nå henne her.

Instagram

Følg oss gjerne på instagram. Du finner oss under kringsja_aks