Skolestart 2019

Barn hopper paradis.

Påmelding:

Du kan allerede melde deg på AKS. Alle barn med skoleplass på Kringsjå for plass på AKS. Påmelding gjøres her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/#gref. Vær nøye med å skrive riktig adresse, fakturaene sendes ditt.

Oppstart:

Aktivitetsskolen åpner dørene for nye skolestartere 1. august og har heldagsåpent (fra 7.30-16.45) frem til skolestart 19. august. Dere bestemmer selv hvor mange dager barna er på Aktivitetsskolen før skolestart. Vi anbefaler at alle er der litt for å bli kjent med skolen, hverandre og de voksne før skolestart. Anbefalte startdatoer er 1. august, 5. august eller 12. august (dette velger du når du melder på).

Tilvenning:

Vi har ikke et egent program for tilvenning men vi anbefaler korte dager i begynnelsen. Vi bruker tiden på å bli kjent og legger opp til dager med mye individuell tilpassing og trygge rammer.

Program:

I august bruker vi tiden på å bli kjent. Det blir planlagte og sporadiske aktiviteter med fokus på samarbeid, vennskap og sosial kompetanse. Vi kommer til å dra på noen korte turer i nærområdet men er tilbake til skolen senest 14.00. Her kan du se planene våre for de augustdagene med heldagsaks!

Pris og gratis deltidsplass

Fra høsten 2019 kan elever på 1. trinn bruke gratis deltidsplass og kjøpe heltidsplass for redusert pris. Pris for heltidsplass blir derfor følgende:

Inntekt

Over 387 552

Inntekt fra 217 999- 387 552

Inntekt til og med 217 998

Pris

998 kroner

431 kroner

235 kroner

Du kan lese mer om deltidsplass fra høsten 2019 her.

Vi gleder oss til å bli kjent med både nye barn og foresatte i august. Det er lurt å bruke tiden frem til AKS start til å øve på selvstendighet og forklare forskjellen på AKS og skole til barna. Det kan være litt forvirrende for barna å møte heldags AKS når de tror de skal inn i klasserommet og møte læreren sin. Vi gleder oss til noen uker fylt med lek (både voksenstyrt og fri), moro og nye venner!

Er det noe som du ønsker å snakke med oss om før oppstart, er det bare å ta kontakt!

Instagram

Følg oss gjerne på instagram. Du finner oss under kringsja_aks