Hovedseksjon

Ferietilbud

Påmelding til ferie/fridager

For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut et elektronisk påmeldingsskjema som må leveres tilbake til Aktivitetsskolen, innen en gitt frist. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Det er derfor viktig at barnet møter opp de dagene det er påmeldt. Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av aktivitetsskolen.

Kjernetid

Feriene våre har en kjernetid mellom 09.30 og 15.00. Dette vil si at barnet må komme før kl. 09.30, og man kan ikke regne med at vi er tilbake fra turer eller ferdige med aktivitetene før kl. 15.00. Dette gjelder både når vi er på skolen og turer, da aktiviteter og turer planlegges ut i fra dette tidspunktet.

Deltidsplass

I skolens ferier kan barn med deltidsplass være på AKS i to dager i hver ferieuke fra 9.30-15.30. På planleggingsdager eller enkeltstående fridager kan barna være på AKS fra 9.30-15.30. Det blir egen påmelding for ferier.

Helligdager og juli

AKS er stengt på helligdager (røde dager i kalenderen),  jul- og nyttårsaften og inntil to planleggingsdager i året. Aktivitetsskolen har også stengt hele juli måned. Juli er betalingsfri måned.

 

Åpningstider i ferier

 07.30-16.45                                  

 

Kjernetid

09.30-15.00