Aktivitetstilbud

Aktivitetsskolen Kringsjå skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi legger vekt på at aktivitetene våre er varierte, morsomme og utfordrende, og at de tilpasses hvert enkelt barns behov. Rammene i hverdagen skal være forutsigbare, men barna skal oppleve mestring og glede knyttet til aktivitetstilbudet.