Hovedseksjon

Aktivitetstilbud

Aktivitetsskolen Kringsjå skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi legger vekt på at aktivitetene våre er varierte, morsomme og utfordrende, og at de tilpasses hvert enkelt barns behov. Rammene i hverdagen skal være forutsigbare, men barna skal oppleve mestring og glede knyttet til aktivitetstilbudet.

Noen av aktivitetene krever påmelding, andre ikke. Noen er voksenstyrte og andre er arenaer for fri utfoldelse under oppsyn av trygge voksne. I tillegg til planlagte aktiviteter har vi ansatte som er flinke til å sette i gang sporadiske aktiviteter inne og ute.

Rammeplan for AKS