Elevrådet

Elev klasserom

Demokratiske samfunn forutsetter at medlemmene slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt i samfunnslivet. Dagens elever må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid er med på å videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning fram mot aktivt medborgerskap.