Elevrådet

Elev klasserom

Kringsjå skoles elevråd består av elever fra 4.-7. trinn. Hver klasse har minst en representant i elevrådet, men fra 4.trinn møter også vara på alle møtene. Elevrådet har en leder, en nestleder og en sekretær. Det er disse tre representantene som utgjør elevrådets styre. Det er skolens undervisningsinspektør Nina Melund Rygg som er skolens elevrådskontakt. Elevrådet har to representanter i Skolemiljøutvalget.