Hovedseksjon

Elevrådet

Elev klasserom

Elevrådet har en leder, en nestleder og en sekretær. Det er disse tre representantene som utgjør elevrådets styre. Det er Hanne Sønju som er skolens elevrådskontakt. Elevrådet har to representanter i Skolemiljøutvalget.

Demokratiske samfunn forutsetter at medlemmene slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt i samfunnslivet. Dagens elever må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid er med på å videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning fram mot aktivt medborgerskap.