Base 5, 6 og 7

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)
 • Hjemsending/henting: De fleste barna kjører taxi hjem.
 • Beskjeder: Skolesms og mail før kl. 12 eller skrive i beskjedbok. Beskjedtelefon skal kun brukes ved helt nødvendig informasjon i aktivitetsskolens åpningstider.
 • Aktiviteter: Aktivitetene skal være ferdig til senest 15.30.

 

Fokusområder

Alle aktivitetene våre skal understøtte faglig, sosial og personlig læring og vi jobber derfor ut ifra skolens tema. Les mer om temaene våre, og de læringsstøttende aktivitetene på månedsplan og i lokal plan. I tillegg til dette, har vi valgt å ha ekstra fokus på språk i Aktivitetsskoledagen; både i organiserte og uorganiserte aktiviteter: 

 • Høytlesning
 • Begrepslæring

 

Dagsplan

 • Opprop
 • Spising
  • Base 5 og 6: Kl. 13.30–14.00
  • Base 7: Kl. 14.00–14.30
 • Organiserte aktiviteter eller frilek kl. 14.15–15.30
 • Frilek inne 15.30–15.50
 • Gjøre seg klar til taxi: Kl. 15.50–16.00
 • Taxi: Kl. 16.00

Ansatte

Baseleder

Mikkel Stensrud

 

Assistenter

Henda 

Bernice 

Shima

John 

Berit 

Mihaela 

Fuad 

Abdi 

Nicolai 

Mikael 

Bilan

Jonas

Oda

Dag

Brita-Maria