Hovedseksjon

Base S og E

 • Hjemsending/henting: De fleste barna kjører taxi hjem.
 • Beskjeder: Beskjeder gis til baseleder gjerne så tidlig som mulig på dagen. 
 • Aktiviteter: Aktivitetene skal være ferdige til senest kl. 15.30.

 

Fokusområder

Alle aktivitetene våre skal understøtte faglig, sosial og personlig læring og vi jobber derfor ut ifra skolens tema. Les mer om temaene våre, og de læringsstøttende aktivitetene på månedsplan og i lokal plan. I tillegg til dette, har vi valgt å ha ekstra fokus på språk i Aktivitetsskoledagen; både i organiserte og uorganiserte aktiviteter: 

 • Høytlesning
 • Begrepslæring

 

Dagsplan

 • Opprop
 • Spising
  • Base S: kl. 13.30–14.00
  • Base E: kl. 13.40–14.10
 • Organiserte aktiviteter eller frilek kl. 14.30–15.30
 • Frilek kl. 15.30–15.50
 • Gjøre seg klar til taxi: kl. 15.50–16.00
 • Taxi: kl. 16.00

Ansatte

Baseleder

Mikkel Stensrud

Assistenter

 • Amna
 • Bernice
 • Fowsi
 • Fuad
 • Francesca
 • Henda
 • Maeda
 • Marthe
 • Mathias
 • Sadia (permisjon)
 • Shima (permisjon)
 • Sofia

 

E-basen (Elverhøy):

 • Emmanuel
 • Fozia
 • Jesper
 • Mahyar
 • Rahim
 • Zakiyu