Base 5, 6 og 7

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Generell informasjon

 • Hjemsending/henting: De fleste barna kjører taxi hjem.
 • Beskjeder: Skolesms og mail før kl. 12 eller skrive i beskjedbok. Beskjedtelefon skal kun brukes ved helt nødvendig informasjon i aktivitetsskolens åpningstider.
 • Aktiviteter: Aktivitetene skal være ferdig til senest 15.30.

 

Fokusområder

Alle aktivitetene våre skal understøtte faglig, sosial og personlig læring og vi jobber derfor ut ifra skolens tema. Les mer om temaene våre, og de læringsstøttende aktivitetene på månedsplan og i lokal plan. I tillegg til dette, har vi valgt å ha ekstra fokus på språk i Aktivitetsskoledagen; både i organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Språk

 • Høytlesning
 • Begrepslæring

 

Dagsplan

 • Opprop
 • Spising
  • Base 5 og 6: 13.30-14.00
  • Base 7: 14.00-14.30
 • Organiserte aktiviteter eller frilek 14.15-15.30
 • Frilek inne 15.30-15.50
 • Gjøre seg klar til taxi: 15.50-16.00
 • Taxi: 16.00