Hovedseksjon

Skolemelding Oslo for foresatte

Skolemelding er en meldingsapp for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Med skolemelding kan du få informasjon fra Osloskolen "rett i lomma". 

Som foresatt kan du sende meldinger til dine barns lærere, og motta meldinger fra skolen. Du kan også melde fravær hvis eleven er borte fra undervisningen, og du kan se barnets klasseliste.

Last den ned og les mer om appen her

Foreldrevettregler

  1. La barnet protestere uten å føle seg avvist
  2. Vent ikke at barnet alltid skal være blid og glad
  3. Gi ikke etter overfor barnet bare for å unngå bråk
  4. La barnet føle at det er viktig
  5. Vær sannferdig overfor barnet
  6. Hold avtaler med barnet
  7. Skrem ikke barnet unødig
  8. Le med og ikke av barnet
  9. Husk å rose barnet ditt
  10. Husk at du er et forbilde for barnet