Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Foreldrevettregler   

  1. La barnet protestere uten å føle deg avvist
  2. Vent ikke at barnet alltid skal være blid og glad
  3. Gi ikke etter overfor barnet bare for å unngå bråk
  4. La barnet føle at det er viktig
  5. Vær sannferdig overfor barnet
  6. Hold avtaler med barnet
  7. Skrem ikke barnet unødig
  8. Le med og ikke av barnet
  9. Husk å rose barnet ditt
  10. Husk at du er et forbilde for barnet

Lusekampanje

Det er høst og nasjonal kampanje for å bli kvitt hodelus i skolen. Hvis alle deltar og gjør en innsats, vil vi kunne minske forekomsten av hodelus blant elevene.

Her kan dere lese mer om hva hver familie kan gjøre for å forbygge.