Base 2

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)
 • Hjemsending: Vi sender kun hjem hele og halve timer. Snakk med de andre i følgegruppen, slik at ingen blir igjen alene dersom noen skal hentes.
 • Beskjeder: Skolesms og mail før kl. 12 eller skrive i beskjedbok. Beskjedtelefon skal kun brukes ved helt nødvendig informasjon i aktivitetsskolens åpningstider. Det er ikke muligheter for å ringe og be oss gjøre klart ditt barn til henting eller at barnet skal vente i garderoben alene.
 • Aktiviteter: Det er fint om barna ikke hentes midt i en aktivitet, men er med hele timen.

 

Fokusområder

Alle aktivitetene våre skal understøtte faglig, sosial og personlig læring og vi jobber derfor ut ifra skolens tema. Les mer om temaene våre, og de læringsstøttende aktivitetene på månedsplan og i lokal plan. I tillegg til dette, har vi valgt å ha ekstra fokus på språk i Aktivitetsskoledagen; både i organiserte og uorganiserte aktiviteter: 

 • Høytlesning
 • Begrepslæring
 • Lesetrening
  • Lese store og små bokstaver
  • Finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

 

Dagsplan

 • Opprop
 • Spising kl. 13.40–14.15
 • Organiserte aktiviteter eller frilek kl. 14.15–16.00
 • Frilek inne 16.00–16.45                

     

Ansatte

Baseleder

Eivind Øverås 

 

Assistenter

Abdi

Max

Kristine

Khalid (i praksis)

Hans Christian