Hovedseksjon

Om oss

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen Kringsjå skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Barna skal få nye opplevelser og erfaringer, oppleve mestring, få sosial trening, stifte nye vennskap, og ikke minst ha det gøy ! Vi kan tilby et trygt og godt sted for alle barna, og se til at alle barnas ulike behov blir møtt. Aktivitetsskolen Kringsjå jobber mye for å understøtte skolens arbeid, ved å ha læringsstøttende aktiviteter. Vi jobber med læring gjennom lek, og har fokus på både faglig og sosial læring.

Rammeplan

Rammeplanen vår gir informasjon om oppdraget vår og skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Du kan lese rammeplan for Aktivitetsskolen her. Vi på Kringsjå har laget en egen lokal rammeplan. Du kan lese den lokale rammeplanen her

Aktivitetsskolens temaområder

I Aktivitetsskolen skal det legges til rette for planlagte og organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder. Det er utarbeidet en rammeplan med fire temaområder. 

 

  • Natur, miljø & bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur & kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat & helse