AKS på Kringsjå

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen Kringsjå skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Barna skal få nye opplevelser og erfaringer, oppleve mestring, få sosial trening, stifte nye vennskap, og ikke minst ha det gøy ! Vi kan tilby et trygt og godt sted for alle barna, og se til at alle barnas ulike behov blir møtt. Aktivitetsskolen Kringsjå jobber mye for å understøtte skolens arbeid, ved å ha læringsstøttende aktiviteter. Vi jobber med læring gjennom lek, og har fokus på både faglig og sosial læring.

Oslostandarden

Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo. 

Rammeplan

Aktivitetsskolen i Oslo har fått en revidert rammeplan. Planen skal gjelde fra høsten 2019 men implimenteres våren 2019. Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Du kan lese den reviderte rammeplanen her.

Aktivitetsskolens fem målområder

I Aktivitetsskolen skal det legges til rette for planlagte og organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder. Det er utarbeidet en rammeplan med fire målområder. 

 

  • Fysisk aktivitet og lek
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
Drawing of a city