AKS på Kringsjå

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen Kringsjå skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Barna skal få nye opplevelser og erfaringer, oppleve mestring, få sosial trening, stifte nye vennskap, og ikke minst ha det gøy ! Vi kan tilby et trygt og godt sted for alle barna, og se til at alle barnas ulike behov blir møtt. Aktivitetsskolen Kringsjå jobber mye for å understøtte skolens arbeid, ved å ha læringsstøttende aktiviteter. Vi jobber med læring gjennom lek, og har fokus på både faglig og sosial læring.

Oslostandarden

Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo. 

Rammeplan

Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og en ukeplan med aktiviteter vil være tilgjengelig for alle foresatte og barn ved Kringsjå Aktivitetsskole.

Aktivitetsskolens fem målområder

I Aktivitetsskolen skal det legges til rette for planlagte og organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder. Det er utarbeidet en rammeplan med fem målområder. 

 

  • Fysisk aktivitet og lek
  • Lekser og fordypning
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
Drawing of a city