Særskilt norskopplæring

Gutt i klasserom

Informasjon om rett til særskilt norskopplæring for elever fra språklige minoriteter.

Hva er særskilt norskopplæring?  

Særskilt norskopplæring er et tilbud til de elever som ikke har gode nok ferdigheter i norsk og som trenger ekstra oppfølging for å kunne følge undevisningen i norsk.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt språkopplæring.

Har du spørsmål om særskilt norskopplæring?

Ta kontakt med assisterende rektor, Bente Vik,  eller skolen. 

Se mer informasjon på flere språk her