Trivselslederprogrammet

Fallskjerm

Kringsjå skole er med på Trivselsleder-programmet. Det innebærer at 3-4 elever fra hver klasse på 4.-7. trinn er valgt som trivedselsledere av sine medelever. Trivselslederne skal i storefri mandag til torsdag organisere leker for de andre elevene.  Trivselselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. I skolegården er det satt opp en bod hvor trivselslederne oppbevarer utstyret de bruker til aktivitetene.Trivselslederne går med orange vester.