Sammenkomster - gult nivå

Illustrasjon.

Fra oslo.kommune.no:

Det er forbudt å samle mer enn ti personer i private hjem. Dette antallet inkluderer de som tilhører husstanden.

Forbudet gjelder uansett alder, om du er vaksinert eller om du har hatt korona. Forbudet gjelder også i hager, bakgårder, uteplasser og lignende områder i tilknytning til private hjem, og på hytta.

Du risikerer bøter, om du bryter forbudet.

Selv om det er tillatt å samle ti personer, anbefales det å følge de nasjonale rådene om å ha maksimalt fem gjester. Dersom dere for eksempel er tre personer i husstanden, anbefales det derfor å samles maksimalt åtte personer.

Det anbefales for øvrig å unngå besøk.  Dette gjelder ikke for deg som bor alene, eller for barn, som kan ha besøk av andre barn fra samme kohort.

Vi oppfordrer til å møtes utendørs, dersom det er mulig.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlig sted der det er mer enn ti personer til stede. Det vil si tilfeller hvor det er avtalt at man skal møtes på offentlige steder som i parker, skogen, lekeplasser og lignende.