Godt nyttår!

Frossen kvist

Vi på Kringsjå skole ønsker alle elever og foresatte et riktig godt nytt år! 2018 byr på nye dager og nye muligheter. Ny kunnskap og læring og muligheten for nye vennskap og bekjentskap. I kommende semester vil vi ha fokus på å tilpasse opplæringen til den enkelte elev enda bedre innenfor den ordinære opplæringen. Vi skal se på ulike måter å organisere undervisningen på slik at alle møter både mestring og utfordringer i skoledagen.  Vi har allerede før jul hatt besøk av "Forandringsfabrikken" som har gitt oss gode verktøy for å skape trygge og gode relasjoner mellom elev og lærer. Dette arbeidet vil vi fortsette med nå utover vårparten.

Vi skal også gjennomføre flere aktiviteter hvor hele skolen deltar sammen og elevene får en sjanse til å møtes på tvers av trinn og alder. Kringsjå skal oppleves som en samlende skole der elevene får møte mangfold og vennskap og hvor opplæringen er spennende og inkluderende!

Godt nytt år!  Vennlig hilsen alle oss på Kringsjå skole