Elevundersøkelse 5.–7. trinn

Skrivebok og penn

"Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av
resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten." 

På Udirs side ligger mer om undersøkelsen.