Digital innskriving

Jente på data

Årets innskriving er digital. Foresatte til barn som er født i 2015 og som er folkeregistrert i Oslo kommune har fått tilsent brev med innskrivingsskjema i løpet av november. Brevet er sendt til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. 

Opprinnelig frist for å innsending var 7. 12.2020. Fristen er nå utsatt frem til 14.12.2020. 

Du kan lese mer om innskriving på Oslo kommunes nettsider.