1. skoledag 20. august

Barn hopper paradis.

Vi ønsker alle nye og tidligere elever velkommen til skolestart mandag 20. august! Vi har allerede truffet noen kjente og noen nye elever på AKS, og det har vært veldig hyggelig å se utelek, glede over å se hverandre igjen og hvor godt eldre elever tar imot de yngre.

  • Mandag 20. august starter alle elever fra 2.–7. trinn klokken 8.30 ved sine nye klasserom.
  • Nye førsteklassinger møter opp ved flaggstangen i skolegården kl. 12.00 hvor de vil bli ropt opp i klassene sine, treffe kontaktlærer og bli fulgt til klasserommet.
  • Klokken 13.40 er alle skolens elever ferdige denne dagen, og 1. trinnselever kan da bli hentet ved sine klasserom av foresatte. AKS er åpen. 

Vi gleder oss til at skolegården å nytt blir fylt av liv, latter og lek!