Kringsjå skole - rett og slett

I løpet av skoleåret sender skolens ledelse ut Kringsjå skole - rett og slett.