Skole-SMS

Gutt og jente illustrasjon

Teletopia SkoleSMS

FORESATTE

Eksempel på melding fra foresatt/elev ved Kringsjå skole hvor Fredrik på 1 a er blitt syk ser slik ut:

Foresatte skriver følgende for å få meldingen til rett person:  KRING - mellomrom - 1A - mellomrom - Fredrik er syk i dag,

meldingen sendes så til skolene sitt felles nummer: 41716112

Dette nummeret bes foreldre om å legge til i sin kontaktliste slik at de enkelt henter opp kontakten fremfor å måtte huske nummeret eller måtte finne det frem hver gang en melding skal sendes, på denne måten blir det enkelt.