Lokal plan og halvårsplaner

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen Kringsjå skal være en alternativ læringsarena som skal støtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. Det utarbeides derfor lokale planer for de ulike målområdene og aktivitetene våre, samt halvårsplaner for de ulike basene, som tar utgangspunkt i temaene vi jobber med gjennom halvåret i samarbeid med skolen. 

Aktivitetsskolen kjennetegnes blant annet ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

Rammeplanens fem målområder

Kringsjå Aktivitetsskole har utarbeidet en lokal plan som tar utgangspunkt i de fem målområdene fra rammeplanen til Oslo kommune 

 

  • Fysisk aktivitet og lek
  • Lekser og fordypning
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
Drawing of a city