Satsningsområder

Empati

Eleven kan leve seg inn i andres situasjon. Eleven kan se situasjoner fra den andres side og vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. 

Inkludering

Eleven tar ulike barn med i lek og samtaler. Eleven kan være sammen med ulike mennesker og er åpen for at mennesker med forskjellige evner, bakgrunn og personlighet kan bidra positivt i en gruppe.

Aktivitetsskolens arbeid

Aktivitetsskolen støtter oppunder arbeidet med empati og inkludering, og har derfor stort fokus på dette både i de faste aktivitetene våre og ellers i hverdagen. Vi har også satt igang flere tiltak som vi håper er med på å jobbe for inkludering av alle barn; et eksempel er vennebenken vår.